Sign in to follow this  
Followers 0
Hysoa

สงครามธาตุ Arca War [ MUTHAI ]

สงครามธาตุ Arca War สุดมันส์ กับมอนเตอร์ที่จะออกมาต้อนรับ และ สมาชิคกิลด์ต่างๆ ที่จะออกมาพิสูจน์ความเก่งกัน

วิธีลงทะเบียน
- เปิดลงทะเบียนสงคราม Arca War ทุกวัน __พุธ__ เวลา _21.00 - 22.00_
- ลงทะเบียนโดยใช้ไอเทม Sign of Lords อย่างน้อย 10 ชิ้น
- ลงทะเบียนสงครามได้ที่ NPC "Sir Lesnar"

Quote


- สามารถลงทะเบียน Sign of lord ได้ทันทีเมื่อเข้าสู่วันพุธ หรือ 00.01 น.(ของวันพุธ)
- ส่วนสมัครกับลงทะเบียนของกิลด์ รอตามเวลา 21.00 เป็นต้นไป
- และต้องมีสมาชิกในกิลด์ออนไลน์ในตอนลงทะเบียน Sign of Lord อย่างน้อย 10คน

arcawar3.jpg


 

Sir Lesnar NO ชื่อ พิกัด
guild_img.gif 1 Lorencia 114, 132
2 Noria 183, 126
3 Devias 240, 53


- หัวหน้ากิลด์เป็นผู้สมัคร ลงทะเบียนสงคราม เท่านั้น และจะไม่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรกิลด์ใดๆ
- หัวหน้ากิลด์ และ สมาชิกระดับ Battle ขึ้นไป ที่จะลงทะเบียน Sign of Lords ได้
- หัวหน้ากิลด์ ลงทะเบียน ได้ตั้งแต่เวลา 21.00 - 21.10
- และเวลา 21.11 - 21.20 จะเป็นเวลาที่ ลูกกิลด์จะต้องลงทะเบียนเข้ารบ
- ต้องมีสมาชิกกิลด์ ที่สมัครผ่าน NPC เข้าร่วมอย่างน้อย 10 คน และสมาชิกกิลด์ เข้าร่วมสงครามได้สูงสุด 20 คน
- สิทธิ์ในการร่วมสงคราม วัดที่จำนวน Sign of Lords โดยจะมีเพียง 6 Guild ที่ได้รับเข้าร่วม War


รายละเอียดสงคราม
 

Content Protective barrier Trying to make it disabled Disabled barrier
รูปภาพ g_clear_img_1.gif g_clear_img_2.gif g_clear_img_3.gif
คำอธิบาย บริเวณใกล้ๆ กับ Obelisk เกิดขึ้น 3 ตำแหน่ง ให้สมาชิกเข้าไปยืนในบริเวณเพื่อดังกล่าวเพื่อเข้ายึด เมื่อยืนในตำแหน่งนี้แล้ว สถานะของ Obelisk จะมีแสงเจิดจ้าขึ้นมาให้ยืนค้างไว้สักพักจนกว่าจะเปลี่ยนสถานะ เมื่อยึดครอง Obelisk ในตำแหน่งนั้นๆ สำเร็จจะมีลำแสงแบบภาพนี้

        เมื่อถึงเวลาเริ่มสงครามจะมีเสา Tower ออกมาทั้งหมด 3 ตำแหน่ง ใน 3 แผนที่ Alkmar, Ubaid, Deventer (แผนที่ละ 1 เสา)
ซึ่งมันจะมีบาเรียคุ้มครองอยู่ยังไม่สามารถโจมตีได้ สมาชิกกิลด์จะต้องปลดบาเรียซะก่อน        โดยจะมีวงกลมสำหรับปลดบาเรียอยู่ทั้งหมด 3 จุด สมาชิกกิลด์จะต้องกระจายกำลัง ไปยึดทั้ง 3 จุด และยืนในบริเวณดังกล่าวเป็นเวลาสักครู่เพื่อทำให้บาเรียหายไป
จึงจะสามารถโจมตี Tower ได้ ในระหว่างนั้นจะมี Monster ออกมาคอยป่วน )
 

Obelisk shape Name of the obelisk HP (default) HP (when re-occupied)
risk_img_1.gif Fire Tower 500,000 300,000
risk_img_2.gif Water Tower 500,000 300,000
risk_img_3.gif Earth Tower 500,000 300,000
risk_img_4.gif Wind Tower 500,000 300,000
risk_img_5.gif Tower Darkness 500,000 300,000บริเวณใกล้ๆ แท่น Tower จะมี Monster ระดับ Boss ออกมาป้องกันเพียบ พวกมันจะมีธาตุตาม Tower ที่ปรากฏ สุ่มธาตุ ) หากพวกมันตายแล้วจะเกิดใหม่ในอีก 10 นาที

ในช่วงเวลาที่รอ Monster เกิดใหม่ ช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงที่ไม่มีใครมากวนใจ หากไม่มีกิลด์อื่นมาแจม ) ให้สมาชิกกิลด์ช่วยกันรุมโจมตีเสาให้แตก

 

 

(1) ผลตอบแทนสำหรับกิลด์
A. ได้รับสิทธิพิเศษเมื่อฆ่ามอนส์เตอร์ใน Archeron
- จะมีผลเฉพาะตัวละครที่อยู่ในกิลด์ที่ยึดพื้นที่ใน Archeron ได้เท่านั้น
- กิลด์ที่ยึดครองพื้นที่ได้จะได้บัฟเพิ่มอัตราการดรอปไอเท็ม 20% เมื่อสังหารมอนส์เตอร์ใน Archeron
B. บัฟของกิลด์
- กิลด์ที่ทำการยึดครองเสาได้ จะได้รับบัฟพิเศษเพิ่มเติม
- บัฟนี้จะได้รับโดยอัตโนมัติและมีผล 1 สัปดาห์ โดยสมาชิกที่อยู่ในกิลด์จะได้รับผลทั้งหมด (และรวมถึงคนในกิลที่ไม่ได้เข้าร่วมสงครามด้วย).
- บัฟจะแยกประเภทตามเสาที่ยึด
- บัฟทุกบัฟจะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 20% และ เพิ่มอัตราดรอปอีก 20%
Type Obelisk Image Description
Fire Tower buf_img_1.gif
 • Increase skill damage + 20
 • Increases Experience 20%
 • Increase Fire Element drop
  set item drop chance *rare (ยกเว้น Debenter)
Water Tower buf_img_2.gif
 • Increase Defense + 30
 • Increases Experience 20%
 • Increase Water drop elements
  set item drop chance *rare (ยกเว้น Debenter)
Wind Tower buf_img_3.gif
 • Increase Critical Rate +5% Damage
 • Increase 20% Experience
 • Increases the Wind Element drop
  set item drop chance *rare (ยกเว้น Debenter)
Earth Tower buf_img_4.gif
 • Increase Attack + 20
 • Increases Experience 20%
 • Increase item drop Earth
  set item drop chance *rare (ยกเว้น Debenter)
Tower Darkness buf_img_5.gif
 • Damage Reduction +10%
 • Increased Experience 20%
 • Increase item drop Darkness
  set item drop chance  *rare (ยกเว้น Debenter)
(2) ผลตอบแทนสำหรับผู้เล่น
A. การเก็บคะแนน
① บอสประจำธาตุ
- ฆ่าบอส 1 ตัว = 30 แต้ม
B. ค่าประสบการณ์ที่ได้รับ
การนับแต้ม (“Kill” Points)
- ฆ่าบอส หรือผู้เล่นจากกิลด์อื่น ๆ
- เมื่อสิ้นสุดสงคราม “Kill” Point จะถูกคำนวณและเปลี่ยนเป็นค่าประสบการณ์
Num Circumstances Kill Points
1 Killing monsters 5
2 Killing characters 10
3 Occupying obelisks 50
* Last attacker is counted for Kill Point
การนับแต้ม Kill Points
Num Kill Points Compensation Experience
1 0 ~ 10 300,000
2 11 ~50 500,000
3 51 ~100 700,000
4 101 ~ 300 1,000,000
5 301~500 2,000,000
6 500  3,000,000
รางวัลสงคราม
- เมื่อฆ่าบอส หรือสมาชิกกิลด์อื่น ๆ จะได้รับรางวัล
- รางวัลจะดรอปเมื่อฆ่าบอส หรือผู้เล่นคนแรก ในระหว่างสงคราม
Properties Spoils of War
Name Durability Drop Storage Overlap Sell to NPC Personal Store Trade Limit
Battle Ground - O O O O O O X
วิธีใช้ Trophies of Battle
- รางวัลสามารถนำไปแลกได้ที่ NPC "Sir Lesnar"
- รางวัลสามารถผสมกันได้ตั้งแต่  1 ถึง 100 และยิ่งเยอะเท่าไหร่ ก็จะได้รางวัลที่คุ้มค่ามากไปด้วย
ของรางวัลจาก Trophies of Battle (รางวัลเป็นแบบสุ่ม)
Trophies of Battle
guild_derubisi_img.gif
NO Required number Default rate Added rate per 1 booty Max success rate Rewards
1 1~10 55 5 100 Guardian Angel, Imp, unite,
Large SD Potion, Potion
Complet Large,
Jewel of Chaos +1
2 11~20 55 5 100 High Refining Stone,
Jewel +1 (Harmony, Creation
Chaos, Soul)
Small box of Errtel,
3 21~30 55 5 100 Jewel +1 (Bless, Soul, Life,
Guardian, Bless)
Powder of the Spirits
4 31~40 55 5 100 Fruit, Jewel of Bless +1
5 41~50 50 5 95 Water Seed, Seed Wind,
Talisman of Luck
6 51~60 50 5 95 Jewel +1 (Soul, Chaos,
Creation, Life, Guardian,
Harmony)
7 61~70 50 5 95 Seed Ice, Earth Seed,
Talisman of Luck
8 71~80 45 5 90 Jewel +2 (Bless, Soul, Chaos,
Creation, Life, Harmony),
Flame of Condor
9 81~90 45 5 90 Lightning Seed,
Seed Fire, Talisman of Luck,
Feather of Condor
10 91~100 45 5 90 Jewel +3 (Soul, Chaos,
Creation, Life, Guardian,
Harmony), Feather of Condor
 
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  
Followers 0