Jump to content

ขณะนี้ส่วนของข้อมูลกำลังเริ่มการจัดทำใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ

Sign in to follow this  
Crywolf

[ Update ] 13 กันยายน 2561

Recommended Posts

muthaiss13.png

รายการอัพเดทประจำสัปดาห์ วันที่ 13 กันยายน 2561

 1. EXP x2 ตอนนี้ ถึง วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.
 2. กิจกรรมกล่อง Chocolate ยังมีอยู่ : อ่านเพิ่มเติมที่นี่
 3. ยังอยู่ในเวลากิจกรรม บอส แมพ 30 Vulcanus Attack on Cruse : อ่านเพิ่มเติม
 4. ยังอยู่ในเวลากิจกรรม Muun : อ่านเพิ่มเติม
 5. ปรับของในกล่อง Gm Gift
  • นำ Golden Sentence ออกจากกล่อง GM
 6. เพิ่มกิจกรรม Rare Ticket : อ่านเพิ่มเติม
 7. เพิ่มกิจกรรม Symbols : อ่านเพิ่มเติม
 
 • Quote

  วันที่ 20 กันยายน 2561 ปิดเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์เวลา 13.30 ตามปกติ

 

#mu #muonline #MuOnline #mu Online #mu online #มิว #มิวออนไลน์ #มิวเถื่อน #muเถื่อน #มิวเปิดใหม่ #มิวเถื่อน

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×