Jump to content

ขณะนี้ส่วนของข้อมูลกำลังเริ่มการจัดทำใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ

Sign in to follow this  
Crywolf

[ Event ] ช็อคโกแลตลุ้นของทั่วไป และของ Excellent

Recommended Posts

# กิจกรรม เริ่มวันที่ 9 พ.ย. 60 เวลา 18.30 น. ถึง 23 พ.ย. 60 เวลา 15.30
# กล่องช็อคโกแลตจะมีด้วยกัน 3 สี ดังนี้

 

1.jpg  Pink Chocolate Box

 
 • หาได้จากมอนเตอร์เลเวล 2 ถึง 50
 • รายการสุ่มของดังนี้
  • สุ่มของทั่วระดับเริ่มต้น แต่จะติดตีบวกแบบสุ่ม 6 ~ 9 ออกมา
  • เงิน 20,000 Zeny

+

2.jpg  Red Chocolate Box

 
 • หาได้จากมอนเตอร์เลเวล 51 ถึง 75
 • รายการสุ่มของดังนี้
  • สุ่มของทั่วระดับปานกลางแต่สูงกว่าในกล่องชมพู และจะติดตีบวกแบบสุ่ม 6 ~ 9 ออกมา
  • ของ Excellent ปานกลาง
  • เงิน 40,000 Zeny
  • มีของสุ่ม ของอาชีพ หอก หมัด
  • มีสุ่มเพชร Bless , Soul , Chaos

+

3.jpg  Blue Chocolate Box

 
 • หาได้จากมอนเตอร์เลเวล 76 ถึง 97
 • รายการสุ่มของดังนี้
  • สุ่มของทั่วไปที่สูงกว่ากล่อง ชมพูและแดง และจะมีโอกาสติดตีบวกแบบสุ่ม 6 ~ 8 ออกมา
  • ของ Excellent ที่สูงกว่ากล่องแดง
  • เงิน 60,000 Zeny
  • มีของสุ่ม ของอาชีพ หอก หมัด
  • มีสุ่มเพชร Bless , Soul , Chaos , Life , Harmony

 

#mu #muonline #MuOnline #mu Online #mu online #มิว #มิวออนไลน์ #มิวเถื่อน #muเถื่อน #มิวเปิดใหม่ #มิวเถื่อน

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×