Jump to content

ขณะนี้ส่วนของข้อมูลกำลังเริ่มการจัดทำใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ

Sign in to follow this  
Pedo Bear™

ระบบสมุดธาตุ Pentagram

Recommended Posts

ระบบสมุดธาตุเป็นระบบที่จะช่วยให้ผู้เล่นสามารถโจมตีธาตุต่าง ๆ ได้ (ตามสมุดที่ใช้งาน)
ซึ่งแต่เดิมจะอาศัยจากดาเมจกายภาพเพียงอย่างเดียว แต่ตอนนี้มีดาเมจธาตุเพิ่มขึ้นมาแล้วครับ
และแน่นอนหากมีม้วนธาตุ(ตามที่คนเล่นเรียก) ก็จะต้องมีการทำ เม็ดธาตุ (ตามที่คนเล่นเรียก)
ดังนั้นวันนี้เราจะสอนวิธีใช้งานระบบนี้แบบคร่าว ๆ กันครับ

 

Step 1 การสร้าง Errtel (เม็ดธาตุ)


ในการจะสร้างเม็ดธาตุให้เพนตาแกรมได้นั้น ก่อนอื่นเลย เราจะต้องเตรียมของดังต่อไปนี้ครับ

 

Quote

Mithril ธาตุต่าง ๆ (เกิดจากการรนำ Mithril Fragment มารวมกันได้ครบ 5 ก้อน) 1 เม็ด
Jewel of Bless 1 เม็ด

ขอท้าวความเกี่ยวกับการหา Mithril Fragment นิดหน่อยครับ หน้าตาจะประมาณนี้ (ตัวอย่างคือธาตุลม)

 

121.png

จะได้จากการไปตีมอนส์เตอร์ในเขต Archeron ทั้งหมด ทุกโซน (Uruk Ubaid Nars Debenter) โดยจะสุ่มดรอปจากมอนส์เตอร์นั้น ๆ (ตามธาตุ)
เมื่อรวมได้ครบ 5 เม็ด ก็จะกลายเป็น Mithril  โดยอัตโนมัติ

 

122.png

เมื่อได้ของแล้วให้เดินไปหา NPC ทำเม็ดธาตุครับ (Adneil) นางจะอยู่ที่ Archeron (พิกัด 38 ,216) และ Ebleland (พิกัด 37 ,215) หน้าตานางจะประมาณนี้ครับ

 

124.png

เมื่อคุยกับนาง ก็ให้เลือกเมนูแรกครับ

123.png

จากนั้นก็ใส่  Mithril ที่เตรียมไว้ลงไป และ ก็กด ผสม (โอกาสสำเร็จ 50% และใช้เงิน 100K Zen)

 

125.png

ถ้าสำเร็จมันก็จะสุ่มให้เราว่า เราจะได้เม็ดธาตุสำหรับรูไหน (1-4) และได้ธาตุ ตาม Mithril ที่ใส่ลงไปครับ

 

126.png

ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างครับผม

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Step 2 การอัพเกรดเม็ดธาตุ

หลังจากที่ได้เม็ดธาตุมาแล้ว ต่อไปจะเป็นการอัพเกรดเม็ดธาตุกันครับ
เพื่อเพิ่มความสามารถให้แก่ Errtel ของเรากัน ขณะเดียวกันก็จะมี
สมุดธาตุบางอันที่จะต้องใช้เงื่อนไขในการปลดล็อคออฟชั่นพิเศษของตัวเอง อย่างเช่นอันนี้

127.png

จะเห็นได้ว่าถ้าอยากปลด คริดาเมจธาตุอีก 5%
จะต้องตีบวกเม็ดธาตุช่องที่ 2 ให้ได้ +7 ขึ้นไปครับ

 

ดังนั้นมาดูกันดีกว่าครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้าง

 

Quote

Errtel ที่สร้างจากข้อ 1
Elemental Rune (หาซื้อได้ที่เมือง Ebleland ราคา 80M)

 

เมื่อได้ของแล้วให้เดินไปหา NPC ทำเม็ดธาตุครับ (Adneil) นางจะอยู่ที่ Archeron (พิกัด 38 ,216) และ Ebleland (พิกัด 37 ,215) หน้าตานางจะประมาณนี้ครับ

 

128.png

เมื่อคุยกับนาง ก็ให้เลือกเมนูนี้ครับ

129.png

จากนั้นก็ใส่  Errtel ที่ต้องการจะอัพเกรดลงไปครับ

 

130.png

จากนั้นเมื่อกดผสมหากสำเร็จก็จะได้รับ Errtel ที่ผ่านการอัพเกรดมาครับ

 

131.png

ส่วนข้อมูลในการอัพเกรดก็ตามนี้ครับ

Rank 1

 

Level 0 อัพขึ้น Level 1 ใช้ 100,000 Zen และ Elemental Rune 1 อัน
Level 1 อัพขึ้น Level 2 ใช้ 150,000 Zen และ Elemental Rune 1 อัน
Level 2 อัพขึ้น Level 3 ใช้ 200,000 Zen และ Elemental Rune 2 อัน
Level 3 อัพขึ้น Level 4 ใช้ 250,000 Zen และ Elemental Rune 2 อัน
Level 4 อัพขึ้น Level 5 ใช้ 300,000 Zen และ Elemental Rune 3 อัน
Level 5 อัพขึ้น Level 6 ใช้ 350,000 Zen และ Elemental Rune 3 อัน
Level 6 อัพขึ้น Level 7 ใช้ 400,000 Zen และ Elemental Rune 4 อัน
Level 7 อัพขึ้น Level 8 ใช้ 450,000 Zen และ Elemental Rune 5 อัน
Level 8 อัพขึ้น Level 9 ใช้ 500,000 Zen และ Elemental Rune 6 อัน
Level 9 อัพขึ้น Level 10 ใช้ 600,000 Zen และ Elemental Rune 7 อัน

Rank 2

 

Level 0 อัพขึ้น Level 1 ใช้ 100,000 Zen และ Elemental Rune 3 อัน
Level 1 อัพขึ้น Level 2 ใช้ 150,000 Zen และ Elemental Rune 3 อัน
Level 2 อัพขึ้น Level 3 ใช้ 200,000 Zen และ Elemental Rune 4 อัน
Level 3 อัพขึ้น Level 4 ใช้ 250,000 Zen และ Elemental Rune 4 อัน
Level 4 อัพขึ้น Level 5 ใช้ 300,000 Zen และ Elemental Rune 5 อัน
Level 5 อัพขึ้น Level 6 ใช้ 350,000 Zen และ Elemental Rune 5 อัน
Level 6 อัพขึ้น Level 7 ใช้ 400,000 Zen และ Elemental Rune 6 อัน
Level 7 อัพขึ้น Level 8 ใช้ 450,000 Zen และ Elemental Rune 7 อัน
Level 8 อัพขึ้น Level 9 ใช้ 500,000 Zen และ Elemental Rune 8 อัน
Level 9 อัพขึ้น Level 10 ใช้ 600,000 Zen และ Elemental Rune 9 อัน

Rank 3

 

Level 0 อัพขึ้น Level 1 ใช้ 100,000 Zen และ Elemental Rune 5 อัน
Level 1 อัพขึ้น Level 2 ใช้ 150,000 Zen และ Elemental Rune 5 อัน
Level 2 อัพขึ้น Level 3 ใช้ 200,000 Zen และ Elemental Rune 6 อัน
Level 3 อัพขึ้น Level 4 ใช้ 250,000 Zen และ Elemental Rune 6 อัน
Level 4 อัพขึ้น Level 5 ใช้ 300,000 Zen และ Elemental Rune 7 อัน
Level 5 อัพขึ้น Level 6 ใช้ 350,000 Zen และ Elemental Rune 7 อัน
Level 6 อัพขึ้น Level 7 ใช้ 400,000 Zen และ Elemental Rune 8 อัน
Level 7 อัพขึ้น Level 8 ใช้ 450,000 Zen และ Elemental Rune 9 อัน
Level 8 อัพขึ้น Level 9 ใช้ 500,000 Zen และ Elemental Rune 10 อัน
Level 9 อัพขึ้น Level 10 ใช้ 600,000 Zen และ Elemental Rune 11 อัน

Rank 4

 

Level 0 อัพขึ้น Level 1 ใช้ 100,000 Zen และ Elemental Rune 7 อัน
Level 1 อัพขึ้น Level 2 ใช้ 150,000 Zen และ Elemental Rune 7 อัน
Level 2 อัพขึ้น Level 3 ใช้ 200,000 Zen และ Elemental Rune 8 อัน
Level 3 อัพขึ้น Level 4 ใช้ 250,000 Zen และ Elemental Rune 8 อัน
Level 4 อัพขึ้น Level 5 ใช้ 300,000 Zen และ Elemental Rune 9 อัน
Level 5 อัพขึ้น Level 6 ใช้ 350,000 Zen และ Elemental Rune 9 อัน
Level 6 อัพขึ้น Level 7 ใช้ 400,000 Zen และ Elemental Rune 10 อัน
Level 7 อัพขึ้น Level 8 ใช้ 450,000 Zen และ Elemental Rune 11 อัน
Level 8 อัพขึ้น Level 9 ใช้ 500,000 Zen และ Elemental Rune 12 อัน
Level 9 อัพขึ้น Level 10 ใช้ 600,000 Zen และ Elemental Rune 13 อัน

Rank 5

 

Level 0 อัพขึ้น Level 1 ใช้ 100,000 Zen และ Elemental Rune 9 อัน
Level 1 อัพขึ้น Level 2 ใช้ 150,000 Zen และ Elemental Rune 9 อัน
Level 2 อัพขึ้น Level 3 ใช้ 200,000 Zen และ Elemental Rune 10 อัน
Level 3 อัพขึ้น Level 4 ใช้ 250,000 Zen และ Elemental Rune 10 อัน
Level 4 อัพขึ้น Level 5 ใช้ 300,000 Zen และ Elemental Rune 11 อัน
Level 5 อัพขึ้น Level 6 ใช้ 350,000 Zen และ Elemental Rune 11 อัน
Level 6 อัพขึ้น Level 7 ใช้ 400,000 Zen และ Elemental Rune 12 อัน
Level 7 อัพขึ้น Level 8 ใช้ 450,000 Zen และ Elemental Rune 13 อัน
Level 8 อัพขึ้น Level 9 ใช้ 500,000 Zen และ Elemental Rune 14 อัน
Level 9 อัพขึ้น Level 10 ใช้ 600,000 Zen และ Elemental Rune 15 อัน

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Step 3 การอัพ Rank เม็ดธาตุ
หลังจากที่เราอัพเกรดมาจนถึงระดับหนึ่งแล้ว ก็จะสามารถอัพ Rank ได้ครับ (+7)
ซึ่ง Rank สูงขึ้น ความสามารถของ Errtel ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย

 

ดังนั้นมาดูกันดีกว่าครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้างในการอัพ Rank

 

Quote

Errtel ที่อัพจนถึง +7 แล้ว 2 อัน ต้องเป็นชนิดเดียวกันด้วย แต่คนละธาตุได้

 

เมื่อได้ของแล้วให้เดินไปหา NPC ทำเม็ดธาตุครับ (Adneil) นางจะอยู่ที่ Archeron (พิกัด 38 ,216) และ Ebleland (พิกัด 37 ,215) หน้าตานางจะประมาณนี้ครับ

 

128.png

เมื่อคุยกับนาง ก็ให้เลือกเมนูนี้ครับ

132.png

จากนั้นก็ใส่  Errtel ที่ต้องการจะอัพแรงค์ลงไปครับ (ด้านซ้ายจะเป็น Errtel ที่ต้องการจะใช้ ด้านขวาจะเป็น Errtel เร่งปฎิกริยาครับ)

 

133.png

จากนั้นเมื่อกดผสมหากสำเร็จก็จะได้รับ Errtel ที่เปิด Rank ต่อไปแล้วครับ

 

134.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×