Sign in to follow this  
Followers 0
crywolf

[ กิจกรรม ] Chocolate ปีใหม่

newyearss.png

Quote

ระยะเวลากิจกรรม วันนี้ จนถึง วันที่ 5 ม.ค. 60  เวลา 23.59 น.

กิจกรรมช่วงปีใหม่ 2560

[ Chocolate Box ]

  choro.jpg  Pink Chocolate Box

 • มีโอกาสได้รับ
  • Zen 30,000
  • สุ่มไอเท็มระดับเริ่มต้น 1ชิ้น และสุ่ม +6 ถึง +9 อย่างใดอย่างหนึ่ง              
  • สุ่ม Jewel *Rare
  • สุ่มไอเท็ม Excellent 1 ชิ้น ระดับเริ่มต้น *Rare
 • หาได้จากมอนเตอร์ :: เลเวล 2 - 50

 

  chored.jpg  Red Chocolate Box

 • มีโอกาสได้รับ
  • Zen 60,000
  • สุ่มไอเท็ม ที่ดีกว่ากล่องสีชมพู 1ชิ้น และสุ่ม +6 ถึง +9 อย่างใดอย่างหนึ่ง   
  • สุ่ม Jewel *Rare
  • สุ่มไอเท็ม Excellent 1 ชิ้น ที่ดีกว่ากล่องสีชมพู *Rare
 • หาได้จากมอนเตอร์ :: เลเวล 51 - 75

 

  choblu.jpg  Blue Chocolate Box

 • มีโอกาสได้รับ
  • Zen 90,000
  • สุ่มไอเท็ม ที่ดีกว่ากล่องสีแดง 1ชิ้น และสุ่ม +6 ถึง +9 อย่างใดอย่างหนึ่ง   
  • สุ่ม Jewel *Rare
  • สุ่มไอเท็ม Excellent 1 ชิ้น ที่ดีกว่ากล่องสีแดง *Rare
 • หาได้จากมอนเตอร์ :: เลเวล 76 - 97

 

หมายเหตุ : *Rare หมายความว่าได้ยากครับ และทุกกล่องมีสุ่มชุดสวมใส่ของทุกอาชีพครับ

credit : guiamuonline

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  
Followers 0